mr-radical:

*japanese lady voice* kono bangumi wa. goran no suponsaa no teikyou de okurishimasu.

T H E M E